Chwarszczany, 15 maja, imieniny obchodzą: Zofia, Jan, Izydor
 
   
 
   
   
   
 Zamki Templariuszy
   
   
 
 
 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg


Izrael
 
Atlit           Azor (Casel des Plains)           Chastellet           Destroit           Gaza           La Feve (Al-Fula)           Maldoim           Merle (Dor)           Safad          

AlFula
zdjęcie Al-Fuli z okien jadącego autokaru (wyprawa Szlaku Templariuszy 2009 r.)

Ten zamek leżał na ważnym skrzyżowaniu w Dolinie Jizreela, gdzie drogi z Jerozolimy do Nablusu i Tyberiady krzyżowały się z drogą z Beit Shean do Akki. Dzięki jego położeniu oraz wielkim magazynom zamek mógł dwukrotnie służyć jako punkt zborny armii królestwa w 1183 roku. Krzyżowcy przetłumaczyli arabską nazwę wioski z al-Fula na La Feve (fasola). Według źródeł historycznych zamek był we władaniu krzyżowców, ale nie wiadomo kiedy został zbudowany, podobnie jak nie znamy dat powstania innych zamków templariuszy. Teodoryka w roku 1172 napisał o nim tak “niemały zamek gdzie (templariusze) zbudowali duże cysterny, z kołem”. Znajdował się on na sztucznym wzgórzu usypanym jeszcze w okresie brązu. Miał postać castrum i wymiary 120 na 90 metrów i otoczony był rowem szerokim na około 34 metry. Wzdłuż murów znajdowały się długie sklepione piwnice. Możliwe, że wewnątrz znajdował się zbiornik na wodę, ale z pewnością znajdowało się tam olbrzymie koło, poruszane prawdopodobnie przez osła służące do pozyskiwania wody z okolicznych błot. Garnizon był liczny. Liczył od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu rycerzy, co potwierdzało jego strategiczną rolę.

We wrześniu i październiku tego roku miały miejsce bitwy w dolinie Haron pomiędzy Saladynem a Frankami, a zamek La Feve był bazą dla armii Franków, jak równie w końcu stycznia 1187 roku, kiedy Balian z Ibelinu obozował tutaj na swojej drodze z Jerozolimy do Tyberiady. Templariusze z La Feve brali również udział w wyprawie mającej ukarać siły muzułmańskie niedaleko Trypolisu1, ale zostali oni unicestwieni. Natychmiast po bitwie pod Hittinem La Feve zostało zdobyte i splądrowane. Zostało odnotowane, że zamek posiadał olbrzymie magazyny i wielkie stada hodowlane, może dlatego, że zamek stanowił miejsce zbiórki dla produkcji z różnych posiadłości zakonu w tym regionie. Wiele miesięcy zajęło muzułmanom przeniesienie tych zasobów. Zajęło to tyle czasu, że w połowie 1188 podczas oblężenia Belvoir szpitalnicy przeprowadzili wypad przeciw konwojowi wyładowanemu żywnością zabraną z La Feve.

Wieś La Feve została wspomniana w 1262 roku wymieniona w porozumieniu zawartym pomiędzy templariuszami a szpitalnikami. Niewielkie pozostałości tego zamku zostały znalezione w centrum kibucu Merhavya – sztuczne wzniesienie oddzielone od przyległego terenu przez fosę. Znajduje się tam także beczkowe sklepienie. Podróżnicy odwiedzający okolicę w XIX wieku widzieli pozostałości zamku typu castrum najwidoczniej z czterema narożnymi wieżami, otoczone przez fosę.

 

tekst: Bartłomiej Radecki


1 Bitwa u źródeł Cresson 1 maja 1187 roku w której zginęło 60 templariuszy.   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
11223262
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe