Chwarszczany, 10 maja, imieniny obchodzą: Antonina, Izydor, Antoni
 
   
 
   
   
   
Bibliografia
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

<< powrót

Bibliografia - literatura naukowa
Templariusze na ziemiach polskich

F. Adler; Mittelalterliche Backsteinbauten des preussischen Staates, Bd. 1-2, Berlin 1862-1898
M. Anklewicz; Barnim I i templariusze, [w:] Gryfiński Kwartalnik Historyczny 3-4, 2003, s. 47-51,  
M. Anklewicz; Templariusze w Rurce, [w:] Gryfiński Kwartalnik Historyczny, nr 3-4, 2003, s. 7-13.,  2003
M. Gładysz; Zapomniani krzyżowcy: Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 2002
P. Hope; Kwestia sprowadzenia templariuszy do Polski. Rozwój uposażenia w Wielkopolsce, [w:] Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 1993, nr 1, s. 15-40,  
P. Hope; Curia militiae templi in Liceniz. Z dziejów templariuszy na zaodrzańskim obszarze diecezji lubuskiej, [w:] Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 1994-1995, nr 2 / 3, s. 11-18.,  
J. Jarzewicz; Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000 
K. Eistert; Der Ritterorden der Tempelherren in Schlesien, [w:] Archiv für schlesische Kirchengeschichte 14, 1956, s. 1-23,  
I. French; Kaplica templariuszy w Chwarszczanach, (m-pis IHS UJ Kraków), Kraków 1997
M. Goliński; Uposażenie i organizacja zakonu templariuszy w Polsce do 1241 roku, [w:] Kwartalnik Historyczny, t. 98, 1, s. 3-20,  
M. Goliński; Templariusze a bitwa pod Legnicą - próba rewizji poglądów, [w:] Kwartalnik Historyczny, t. 98, 3, 1991, s. 3-15,  
J. Harasimowicz; Sekularyzacja klasztorów w Nowej Marchii w XVI wieku, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, Wrocław – Opole 1996, s. 399-405,  
K. Kalita-Skwirzyńska; Kaplica templariuszy. Dokumentacja historyczno-architektoniczna i program prac konserwatorskich, [Archiwum WUOZ w Szczecinie], Szczecin 1997
Ch. Kouschil; Przyczynek do problemu roli zakonów templariuszy i joannitów w procesie średniowiecznego powiększania terenów uprawnych na obszarze komandorii chwarszczańskiej, [w:] Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwlany 9, 2002, s. 37-47,  
Maria Starnawska; Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999


   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
11144537
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe