Chwarszczany, 10 maja, imieniny obchodzą: Antonina, Izydor, Antoni
 
   
 
   
   
   
Bibliografia
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

<< powrót

Bibliografia - literatura naukowa
Templariusze w Europie i Ziemi Świętej

M. Barber; Templariusze, Warszawa 2003
M. Bauer; Templariusze. Mity i rzeczywistość, Wrocław 2003
G. Bordonove; Życie codzienne zakonu templariuszy, Poznań 1998
Ch. Daras; Les Templiers en Charente. Les commanderies et leurs chapelles, Charente 1981
A. Demurger; Vie et mort de l'ordre du Temple, 1118-1314, Paris 1985
A. I. Jurkowski; Historya zakonu rycerskiego Templaryuszów od założenia jego do upadku (od 1118 roku do 1314 roku). Podług najlepszych źródeł pokrótce zebrana i krytycznie wyłozona, Wilno 1845
E. Lambert; L'architecture des Templiers, Paris 1978
M. Melville; Deux aspects de l'architecture des templiers, [w:] Archeologia 27, 1967, s. 20-27,  
M. Melville; Dzieje templariuszy, Warszawa 1991
R. Pernoud; Templariusze, Gdańsk 1995
E. Potkowski; Zakony rycerskie, Warszawa 1995
P. P. Read; Templariusze, Poznań 2003
S. Runcimann; Dzieje wypraw krzyżowych, t I-III, Warszawa 1987
M. Schöpferling; Die Tempelherren-Orden in Deutschland, Bamberg 1915
Vittorangelo Croce; Tajemnice templariuszy i upadek Królestwa Jerozolimy, Kraków 2004
A. Foster; The Templars in the Corona de Aragon, London 1973
 (pod red. Sławomira Majocha); Templariusze. Historia i mit, katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Toruń 2004
Opis: Redakcja: Sławomir Majoch ss. 168, Eseje: Maria Starnawska, "Templariusze - zarys dziejów", "Templariusze na ziemiach polskich"; Błażej Skaziński, "Sztuka w kręgu zakonu templariuszy"; Przemysław Kołosowski, "Stan badań archeologicznych nad siedzibami templariuszy na ziemiach polskich"; Sławomir Majoch, "Templariusze. Historia mitu".


   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
11143862
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe